Zestaw VSM

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w koncepcjach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie zbędnych. Poprawa pracy zespołowej i komunikacji Nadrzędnym celem lean managment jest więc zmniejszenie marnotrawienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie technik lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania weryfikacji, które czynności są niepotrzebne dla firmy.