Kawa – skąd jest i kiedy zaczęto ją popijać? Historia kawy zaczyna się przypuszczalnie w Etiopii, gdzie już w I tysiącleciu przed erą, tamtejsi